Stravování 

Jídelní lístek, platby, variabilní symboly

Jídelní lístekZMĚNA PLATEB OD 1.1.2021

                     VÁŽENÍ RODIČE, VZHLEDEM K NEPŘEHLEDNOSTI DOSAVADNÍCH PLATEB
                     STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO, PŘISTUPUJEME OD LEDNA 2021 NA NOVÝ SYSTÉM
                     PLATEB STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO.

                    MĚSÍČNÍ PLATBY BUDOU PROVÁDĚNY ZÁLOHOVĚ A TO KAŽDÝ MĚSÍC STEJNOU
                   ČÁSTKOU, BEZ OHLEDU NA DOCHÁZKU DÍTĚTE.
                   NA KONCI ČERVNA A PROSINCE DANÉHO ROKU BUDE PROVEDENO DLE
                   DOCHÁZKY VYÚČTOVÁNÍ A PŘEPLATKY VRÁCENY NA VAŠE ÚČTY.
                   BUDE TEDY MOŽNÉ NA TUTO DOBU POUŽÍT PLATBU FORMOU TRVALÉVO
                   PŘÍKAZU.

                                     ROZPIS PLATEB : LEDEN - ČERVEN K 15. V MĚSÍCI :
                                     DĚTI SE ŠKOLNÝM : 903,- STRAVNÉ + 670,- ŠKOLNÉ
                                     DĚTI BEZ ŠKOLNÉHO : 903,- STRAVNÉ
                                     DĚTI SEDMILETÉ : 966,- STRAVNÉ

celodenní stravné pro děti 3 - 6 let = 43,- Kč

přesnídávka : 10,- Kč, oběd : 23,- Kč, svačina : 10,- Kč

celodenní stravné pro děti 7 + let = 46,- Kč 

přesnídávka : 10,- Kč, oběd : 26,- Kč, svačina : 10,- Kč

Odhlášení ze stravování je možné do 13.hodin předchozího dne. První den nemoci je možné po domluvě vyzvednout oběd v kuchyni MŠ do 11.30 hod.

Dietní stravování dítěte je nutné nahlásit VŠJ a  doložit lékařským potvrzením.


______________________________

Číslo účtu pro platbu stravného, školného a kulturního fondu je 19-390833349/0800.

Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte.

______________________________


PLATBY - VARIABILNÍ SYMBOLY

Stravné - školné je splatné k 15. v měsíci, dle rozpisu na daný měsíc. Vždy uveďte variabilní symbol dítěte.


Broučci

Koťata

Motýlci

Štěňata

ŽabičkyDotazy k platbám a stravování :  Marie Lišková, tel.: 737 022 237, e mail :  lismari@seznam.cz