Stravování 

Jídelní lístek, platby, variabilní symboly

Jídelní lístek


                                      Alergeny


 PLATBY

                    MĚSÍČNÍ PLATBY JSOU PROVÁDĚNY ZÁLOHOVĚ A TO KAŽDÝ MĚSÍC
                    ČÁSTKOU DLE ROČNÍHO ROZPISU, BEZ OHLEDU NA DOCHÁZKU DÍTĚTE.
                    NA KONCI ČERVNA A PROSINCE DANÉHO ROKU BUDE PROVEDENO DLE
                    DOCHÁZKY VYÚČTOVÁNÍ A PŘEPLATKY VRÁCENY NA  ÚČET.
                    JE TEDY MOŽNÉ NA TUTO DOBU POUŽÍT PLATBU FORMOU TRVALÉHO
                    PŘÍKAZU.

                                 ROZPIS PLATEB  ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

                                     SPLATNÉ K 15. V MĚSÍCI :
                                     DĚTI SE ŠKOLNÝM : 1 050,- STRAVNÉ + 630,- ŠKOLNÉ
                                     DĚTI BEZ ŠKOLNÉHO : 1 050,- STRAVNÉ
                                     DĚTI SEDMILETÉ : 1 113,- STRAVNÉ

celodenní stravné pro děti 3 - 6 let = 50,- Kč

přesnídávka : 11,- Kč, oběd : 28,- Kč, svačina : 11,- Kč

celodenní stravné pro děti 7 + let = 53,- Kč 

přesnídávka : 11,- Kč, oběd : 31,- Kč, svačina : 11,- Kč

        Odhlášení ze stravování je možné do 13.hodin předchozího dne.              První den nemoci je možné po domluvě / formou sms, nebo na tel.:               737 022 237/  vyzvednout oběd v kuchyni MŠ v 11.30 hod.

Dietní stravování dítěte je nutné nahlásit VŠJ a  doložit lékařským potvrzením.


______________________________

Číslo účtu pro platbu stravného, školného a kulturního fondu je 19-390833349/0800.

Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte.

______________________________


PRO PLATBY A VARIABILNÍ SYMBOLY  POKRAČUJTE DOLŮ

        PLATBY - VARIABILNÍ                SYMBOLY

                       Stravné - školné je splatné k 15. v měsíc. Vždy uveďte variabilní symbol dítěte.


Broučci

Koťata

Motýlci

Štěňata

ŽabičkyDotazy k platbám a stravování :  Marie Lišková, tel.: 737 022 237, e mail :  lismari@seznam.cz