Stravování 

Jídelní lístek, platby, variabilní symboly

Jídelní lístek


                                 Alergeny


 PLATBY


                    MĚSÍČNÍ PLATBY JSOU PROVÁDĚNY ZÁLOHOVĚ A TO KAŽDÝ MĚSÍC
                    ČÁSTKOU DLE ROČNÍHO ROZPISU, BEZ OHLEDU NA DOCHÁZKU DÍTĚTE.
                    NA KONCI ČERVNA A PROSINCE DANÉHO ROKU BUDE PROVEDENO DLE
                    DOCHÁZKY VYÚČTOVÁNÍ A PŘEPLATKY VRÁCENY NA  ÚČET.
                    JE TEDY MOŽNÉ NA TUTO DOBU POUŽÍT PLATBU FORMOU TRVALÉHO
                    PŘÍKAZU.

                                 ROZPIS PLATEB  ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

                                     SPLATNÉ K 15. V MĚSÍCI :
                                    DĚTI SE ŠKOLNÝM : 1 218,- STRAVNÉ + 1 000,- ŠKOLNÉ
                                     DĚTI BEZ ŠKOLNÉHO : 1 218,- STRAVNÉ
                                     DĚTI SEDMILETÉ : 1 302,- STRAVNÉ

celodenní stravné pro děti 3 - 6 let = 58,- Kč

přesnídávka : 13,- Kč, oběd : 32,- Kč, svačina : 13,- Kč

celodenní stravné pro děti 7 + let = 62,- Kč 

přesnídávka : 14,- Kč, oběd : 34,- Kč, svačina : 14,- Kč

        Odhlášení ze stravování je možné do 13.hodin předchozího dne.              

První den nemoci je možné po domluvě / formou sms, nebo na tel.: 737 022 237/  vyzvednout oběd v kuchyni MŠ v 11.30 hod.

Dietní stravování dítěte je nutné nahlásit VŠJ a  doložit lékařským potvrzením.


______________________________

Číslo účtu pro platbu stravného, školného a kulturního fondu je 19-390833349/0800.

Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte.

______________________________


PRO PLATBY A VARIABILNÍ SYMBOLY  POKRAČUJTE DOLŮ

        PLATBY - VARIABILNÍ           SYMBOLY

                       Stravné - školné je splatné k 15. v měsíc. Vždy uveďte variabilní symbol dítěte.


Broučci

Koťata

Motýlci

Štěňata

ŽabkyDotazy k platbám a stravování :  Marie Lišková, tel.: 737 022 237, e mail :  lismari@seznam.cz