e-úřední deska

PROJEKT NAŠE ŠKOLKA V JEŠTĚ LEPŠÍM SVĚTLE 

 šablony OP JAK

realizace projektu od 1.11.2022 do 31.10.2024

celková výše podpory : 638 180,-Kč


OBĚDY DO ŠKOL

realizace projektu : 1.9.2024 - 30.6.2025

celková výše podpory : 47 096,-Kč

číslo : ODS/DOT/056307/2024


ŠKOLNÍ ŘÁD 2023 / 2024

Schválený rozpočet na rok 2024 a schválené střednědobé výhledy na rok 2025 a 2026

vyvěšeno : 3.1.2024

Schváleno zastupitelstvem města Roztoky dne 6.12.2023 usnesením č. UR-649-22/23

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023

vyvěšeno : 1.3.2024

Poučení MŠ Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, příspěvková     organizace,

O zákonných právech subjektu osobních údajů 

Školní vzdělávací program k nahlédnutí v šatně každé třídy

                                          Organizační struktura školy

                                                         Provozní řád

                                                       Organizační řád