Prohlášení o přístupnosti

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Mateřská škola Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha-západ, příspěvková organizace, se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek www.ms-premyslovska.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.ms-premyslovska.cz

Stav souladu Webové stránky www.ms-premyslovska.cz jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Tyto formáty jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Libre Office a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 26.10.2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou - nezávislým konzultantem Michalem Jirákem, za použití nástroje Google Lighthouse.

Toto prohlášení bylo revidováno dne 2.11.2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy a informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na emailovou adresu ms.roztoky-zalov@volny.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, nebo jste shledali poskytnutou odpověď jako neadekvátní či neuspokojivou, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4 e-mail: pristupnost@mvcr.cz