Aktuálně

Informace pro rodiče

Mateřská škola Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, příspěvková organizace hledá :

učitelku mateřské školy se vzděláním dle zákona 563/2004 Sb.

                                          o pedagogických pracovnících na plný úvazek.


Nástup 25.8.2021.

informace na telefonu :724772290,

e mail: ms.roztoky-zalov@volny.cz


21.6.2021 - V úterý 22.6.2021 odpadá atletika pro předškoláky z důvodu zranění paní trenérky.

                  Ve středu 23.6.2021 bude Fotografování tříd. Dejte dětem vhodné oblečení.

                  Ve čtvrtek 24.6.2021 budeme pasovat předškoláky na školáky. Sraz dětí je v 16.45h. Začátek                     v 17.00h. Dejte dětem slavnostní oblečení. 

                  28.6.2021 Kouzelnické představení pana Kravaty v dopoledních hodinách.

                  1.7.2021 - Výšlap s opékáním buřtíků. Start ze zahrady hlavní budovy v 17.h. S sebou polínko                        na oheň a cosi na opékání podle vašich zvyklostí.

                  

                  

3.5.2021 bude obnoven provoz školky pro všechny děti.

Zahajujeme dopravním hřištěm - podrobnější časové informace pro jednotlivé třídy budou na Twigsee.

19.4.2021 - ATLETIKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Vážení rodiče předškoláků, 

od 27.4.2021 bude každé úterý a čtvrtek v případě příznivého počasí opět atletika pro předškoláky. Probíhat bude dopoledne na hřišti v Žalově. Děti budou v menších skupinkách se dvěma trenéry. S sebou: sportovní obuv, sportovní oblečení, pití v láhvi, děvčata gumičku. Vše v batůžku. Predškoláci, kteří nejsou přihlášeni, si mohou atletiku doplatit (100-,/lekce) nebo budou v době atletiky na zahradě hl. budovy. 


19.4.2021 - PODROBNÉ INFORMACE K ZÁPISU NA                                       ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

8.4.2021 - INFORMACE K 12.4.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k opatření MZČR a otevření MŠ od 12. 4. 2021, bychom vás rádi informovali o organizaci nástupu.

Do mateřské školy budou přijímány pouze děti s povinnou předškolní docházkou a děti pracovníků IZS.

Děti se musí 2x týdně podrobit testování antigenním neinvazivním testem, u nás v MŠ bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek. Proto vás žádáme, aby den vašich nástupů do MŠ byl pouze v tyto dny. V jiném termínu by byl nástup organizačně složitější. Neotestované dítě nelze přijmout.

Testování dítěte provádí rodič pod dohledem pracovníka MŠ, výsledky testů budou známy za 15 minut, proto počítejte se zdržením cca 20minut.

Testovací místa: Zimní zahrada Motýlků platí pro Motýlky a Koťata

                             Šatna Štěňat platí pro Štěňata a Broučky

                             Šatna Žabek platí pro Žabky

V případě, že dítě prodělalo onemocnění Covid 19 nemusí být po dobu 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena.

Děti přijímané do mateřské školy nesmí vykazovat ŽÁDNÉ známky nemoci!!!

8.4.2021 - Zápis 2021/2022

Zápis na školní rok 2021/2022 bude probíhat ve dnech 2.5.2021 - 16.5.2021.                                         Podrobnější informace a odkaz na online přihlášku budou zveřejněny v nejbližších dnech.

8.4.2021 - Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské                          škole

29.3.2021 - PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ROZTOCKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL 2021

4.3.2021 - OBĚDY

Vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 184a školského zákona máte od 8.3.2021 možnost vyzvednutí oběda pro Vaše dítě v naší mateřské škole.

Objednávka oběda je možná pouze po předchozím nahlášení vždy v pátek do 13.hodin na celý následující týden a to formou sms na tel.: 737 022 237. V sms uveďte jméno dítěte a dny, ve kterých budete mít o oběd zájem.

Jídelní lístek na následující týden bude jako vždy v pátek na webových stránkách mateřské školy.

Vyzvedávání oběda bude probíhat od 11.20 do 11.40 hodin u vchodu z parkoviště. Prosíme o dodržení stanoveného času. 


2.3.2021 - DISTANČNÍ VÝUKA PŘEDŠKOLÁKŮ

Vážení rodiče,

naše školka zahajuje distanční výuku pro předškolní děti, která je přesně definována v § 184a školského zákona. Dnes jsme obdrželi manuál k výuce od MŠMT. Vzdělávání na dálku je pro předškolní děti povinné, a pokud bude dítě nemocné nebo se nebude moci distančního vzdělávání účastnit, musí být rodičem omluveno sms či přes Twigsee.

Výuka v naší MŠ bude probíhat offline. Každá třída s Vámi bude komunikovat přes třídní email. Každý týden obdržíte týdenní tematický blok a činnosti, které v rámci možností splníte, nafotíte, naskenujete a emailem odešlete paním učitelkám. Kdo nemá možnost skenovat, schová vyplněné úkoly, výrobky, výkresy a donese je do školky, jakmile zahájíme prezenční výuku. Tuto zpětnou vazbu dětí budeme archivovat v Portfoliu dítěte.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat emailem či telefonicky.   Kolektiv MŠ Přemyslovská


27.2.2021 - DŮLEŽITÁ INFORMACE

Vážení rodiče, mateřské školy jsou od pondělí 1.3.2021 uzavřeny. Naše škola bude v provozu pro zaměstnance IZS. Koho z vás se to týká, nahlaste zaměstnavateli, ten nahlásí krajskému úřadu, který dá pokyn k přijetí dítěte do mateřské školy a my zajistíme provoz. Děkuji za pochopení 
                                                                   Hana Novotná, ředitelka školy

18.1.2021 - INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ NASTUPUJÍCÍCH DO ZŠ 1.9.2021

MÁTE MOŽNOST OBJEDNAT VAŠE DÍTĚ NA TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI DO LEXIKU - UL. OBRÁNCŮ MÍRU. 

Mgr. MARTINA DENEMARKOVÁ - TEL.  733643640

POSUDEK JE PLATNÝ PRO ZŠ V PŘÍPADĚ ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.


15. 12. 2020 - Chcete se dozvědět více o Vašem předškolákovi? O tom, jak  cíleně podpořit jeho rozvoj?

Pokud máte děti ve věku 5 až 7 let, máte nyní možnost zdarma využít zcela nový on-line Rodičovský dotazník školní připravenosti na adrese: www.rozvojditete.cz  Získáte informace o stavu školní připravenosti Vašeho dítěte a také tipy a náměty na podporu oslabených oblastí.

Předem velmi děkujeme všem rodičům předškoláků za vyplnění. Pomůžete tak propojení rodičů, pedagogů a odborníků, jehož cílem je podporovat děti v rozvoji. Dotazník připravují odborníci z Pedagogicko-psychologické poradny Step a z katedry pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.


15. 12. 2020 - Od ledna 2021 budeme v naší MŠ budeme pracovat s aplikací Twigsee. Podrobnější informace najdete zde :

ZMĚNA PLATEB A OMLOUVÁNÍ DĚTÍ OD 1.1.2021

VÁŽENÍ RODIČE, VZHLEDEM K NEPŘEHLEDNOSTI DOSAVADNÍCH PLATEB
STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO, PŘISTUPUJEME OD LEDNA 2021 NA NOVÝ SYSTÉM
PLATEB STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO.
MĚSÍČNÍ PLATBY BUDOU PROVÁDĚNY ZÁLOHOVĚ A TO KAŽDÝ MĚSÍC STEJNOU
ČÁSTKOU, BEZ OHLEDU NA DOCHÁZKU DÍTĚTE.

NA KONCI ČERVNA A PROSINCE DANÉHO ROKU BUDE PROVEDENO DLE
DOCHÁZKY VYÚČTOVÁNÍ A PŘEPLATKY VRÁCENY NA VAŠE ÚČTY.
BUDE TEDY MOŽNÉ NA TUTO DOBU POUŽÍT PLATBU FORMOU TRVALÉVO
PŘÍKAZU.
ROZPIS PLATEB : LEDEN - ČERVEN K 15. V MĚSÍCI :
DĚTI SE ŠKOLNÝM :      903,- STRAVNÉ + 670,- ŠKOLNÉ
DĚTI BEZ ŠKOLNÉHO : 903,- STRAVNÉ
DĚTI SEDMILETÉ :         966,- STRAVNÉ

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ
OD LEDNA 2021 BUDE ODHLÁŠENÍ, PŘÍPADNĚ I PŘIHLÁŠENÍ (např. po nemoci)
DÍTĚTE MOŽNÉ DO 13.HODINY PŘEDCHOZÍHO DNE.

V PŘÍPADĚ NÁHLÉHO ONEMOCNĚNÍ LZE PRVNÍ DEN NEMOCI PO DOMLUVĚ
VYZVEDNOUT OBĚD V MŠ.

21. 10. 2020 - Vážení rodiče, dovolujeme si Vás požádat, zvláště maminky na mateřské dovolené, abyste dávali děti do školek pouze, pokud to nutně potřebujete. Zvažte také nezbytně nutnou dobu pobytu dítěte v MŠ. Kdo můžete, vyzvedávejte si své děti po obědě. Zatím se vládní omezení MŠ nedotýkají, nicméně čím menší kolektiv, tím větší šance na udržení chodu školek a hlavně zdraví nás všech. Všem rodičům děkujeme za pochopení.                                                                                          Jan Jakob, starosta                                                                                                        Vladimíra Drdová, radní pro školství a sociální věci                                                      Hana Novotná, ředitelka MŠ


11. 10. 2020 - INFORMACE - ŠKOLNÍ DVŮR - PARKOVIŠTĚ
Vážení rodiče, ráda bych předešla všem dohadům a úvahám ohledně parkování všech vozů na školním dvoře. Vzhledem k tomu, že v současné situaci považuji při naší práci důležité směrovat činnosti s dětmi ven, bych vás prosila o dodržování zákazu parkování na školním dvoře. Prosím pouze zaparkovat, odvést dítě do své třídy, vyřídit nutné a v co nejkratší době odjet. Školní dvůr pak může být využíván celý den k pobytu dětí venku. Pakliže jsou vrata zamčená, pak na školní dvůr mají v tuto chvíli volný přístup děti a vy prosím pouze použijte malou branku ke vstupu. Děkuji vám všem za pochopení a spolupráci. 
                                       Hana Novotná, ředitelka MŠ 

11.10.2020 - NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO DO TŘÍDY KOŤAT JE  : 731 098 518