Aktuálně

Informace pro rodiče

                      INFORMACE K PROJEKTU " JÍDLO DO ŠKOL"

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

                 KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU

      VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ PŘEMYSLOVSKÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

PODROBNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Pro aktuální informace rodičům používáme aplikaci TWIGSEE.
Pravidelně kontrolujte každý den.