Aktuálně

Informace pro rodiče

18.1.2021 - INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ NASTUPUJÍCÍCH DO ZŠ 1.9.2021

MÁTE MOŽNOST OBJEDNAT VAŠE DÍTĚ NA TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI DO LEXIKU - UL. OBRÁNCŮ MÍRU. 

Mgr. MARTINA DENEMARKOVÁ - TEL.  733643640

POSUDEK JE PLATNÝ PRO ZŠ V PŘÍPADĚ ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.


15. 12. 2020 - Chcete se dozvědět více o Vašem předškolákovi? O tom, jak  cíleně podpořit jeho rozvoj?

Pokud máte děti ve věku 5 až 7 let, máte nyní možnost zdarma využít zcela nový on-line Rodičovský dotazník školní připravenosti na adrese: www.rozvojditete.cz  Získáte informace o stavu školní připravenosti Vašeho dítěte a také tipy a náměty na podporu oslabených oblastí.

Předem velmi děkujeme všem rodičům předškoláků za vyplnění. Pomůžete tak propojení rodičů, pedagogů a odborníků, jehož cílem je podporovat děti v rozvoji. Dotazník připravují odborníci z Pedagogicko-psychologické poradny Step a z katedry pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.


15. 12. 2020 - Od ledna 2021 budeme v naší MŠ budeme pracovat s aplikací Twigsee. Podrobnější informace najdete zde :

ZMĚNA PLATEB A OMLOUVÁNÍ DĚTÍ OD 1.1.2021

VÁŽENÍ RODIČE, VZHLEDEM K NEPŘEHLEDNOSTI DOSAVADNÍCH PLATEB
STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO, PŘISTUPUJEME OD LEDNA 2021 NA NOVÝ SYSTÉM
PLATEB STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO.
MĚSÍČNÍ PLATBY BUDOU PROVÁDĚNY ZÁLOHOVĚ A TO KAŽDÝ MĚSÍC STEJNOU
ČÁSTKOU, BEZ OHLEDU NA DOCHÁZKU DÍTĚTE.

NA KONCI ČERVNA A PROSINCE DANÉHO ROKU BUDE PROVEDENO DLE
DOCHÁZKY VYÚČTOVÁNÍ A PŘEPLATKY VRÁCENY NA VAŠE ÚČTY.
BUDE TEDY MOŽNÉ NA TUTO DOBU POUŽÍT PLATBU FORMOU TRVALÉVO
PŘÍKAZU.
ROZPIS PLATEB : LEDEN - ČERVEN K 15. V MĚSÍCI :
DĚTI SE ŠKOLNÝM :      903,- STRAVNÉ + 670,- ŠKOLNÉ
DĚTI BEZ ŠKOLNÉHO : 903,- STRAVNÉ
DĚTI SEDMILETÉ :         966,- STRAVNÉ

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ
OD LEDNA 2021 BUDE ODHLÁŠENÍ, PŘÍPADNĚ I PŘIHLÁŠENÍ (např. po nemoci)
DÍTĚTE MOŽNÉ DO 13.HODINY PŘEDCHOZÍHO DNE.

V PŘÍPADĚ NÁHLÉHO ONEMOCNĚNÍ LZE PRVNÍ DEN NEMOCI PO DOMLUVĚ
VYZVEDNOUT OBĚD V MŠ.

21. 10. 2020 - Vážení rodiče, dovolujeme si Vás požádat, zvláště maminky na mateřské dovolené, abyste dávali děti do školek pouze, pokud to nutně potřebujete. Zvažte také nezbytně nutnou dobu pobytu dítěte v MŠ. Kdo můžete, vyzvedávejte si své děti po obědě. Zatím se vládní omezení MŠ nedotýkají, nicméně čím menší kolektiv, tím větší šance na udržení chodu školek a hlavně zdraví nás všech. Všem rodičům děkujeme za pochopení.                                                                                          Jan Jakob, starosta                                                                                                        Vladimíra Drdová, radní pro školství a sociální věci                                                      Hana Novotná, ředitelka MŠ


19. 10. 2020 - ATLETIKA JE DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENA


11. 10. 2020 - INFORMACE - ŠKOLNÍ DVŮR - PARKOVIŠTĚ
Vážení rodiče, ráda bych předešla všem dohadům a úvahám ohledně parkování všech vozů na školním dvoře. Vzhledem k tomu, že v současné situaci považuji při naší práci důležité směrovat činnosti s dětmi ven, bych vás prosila o dodržování zákazu parkování na školním dvoře. Prosím pouze zaparkovat, odvést dítě do své třídy, vyřídit nutné a v co nejkratší době odjet. Školní dvůr pak může být využíván celý den k pobytu dětí venku. Pakliže jsou vrata zamčená, pak na školní dvůr mají v tuto chvíli volný přístup děti a vy prosím pouze použijte malou branku ke vstupu. Děkuji vám všem za pochopení a spolupráci. 
                                       Hana Novotná, ředitelka MŠ 

11.10.2020 - NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO DO TŘÍDY KOŤAT JE  : 731 098 518