Aktuálně

Informace pro rodiče

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU

VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ PŘEMYSLOVSKÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

PODROBNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NAŠÍ MŠ BUDE PROBÍHAT DNE  19.4.2023 od 15.00 do 17.00.

Pro aktuální informace rodičům používáme aplikaci TWIGSEE.
Pravidelně kontrolujte každý den.

Informace k přijímacímu řízení