Povedlo se nám

Povedlo se nám

Fotografie z našich akcí

Březen, za kamna vlezem. My už se naopak těšíme, až vylezeme nejen od kamen, ale hlavně do přírody a za dalším dobrodružstvím.


TŘÍDA BROUČCI

Třídní hry, nový koberec s panákem, společné vymýšlení hry i  divadlo za odměnu. Jako všechny ostatní třídy topíme Moranu a voláme na jaro. 


TŘÍDA KOŤATA

Koťata rovněž navštívila opravdovou školní výuku. Vyprovodila dlouhou zimu a mnoho energie věnovala úklidu zahrady a oslavám svátku jara. V fotogalerii např. výzdoba kraslic. 


TŘÍDA MOTÝLCI

Motýlci navštívili s předškoláky ZŠ Cihelna. Starali se o úklid zahrady, upekli domácí jidášky a společně utopili Moranu (zimu).


TŘÍDA ŠTĚŇATA

Stříháme, lepíme, vymýšlíme, vyprovázíme zimu a zdobíme vše na jaro...


TŘÍDA ŽABKY

Březen na našem odloučeném pracovišti - Žabkách. Užili si divadlo, zahradničili a pracovali ze všech sil. Společnými silami vyrobili postavu Morany z tvrdého pečiva a společným pochodem celé školky jsme se pokusili ji ( zimu) " utopit " ve Vltavě. Děti trénují hláskování a samotné hlásky jak ve třídě, tak měli tento měsíc i možnost navštívit výuku v ZŠ Cihelna. Děti byly správně nervózní, ale nakonec se jim ve škole moc líbilo. I samotné paní učitelky děti moc chválily.


Únor bílý, pole sílí. Sněhu jsme si pravda moc neužili, zato dobré nálady a zážitků do sytosti. Nejkratší měsíc v roce byl ve znamení Masopustu, zkoumání různých okruhů profesí a pozvolného se těšení na jaro. Pozorovali jsme přírodu, změny v ní postupně zaznamenávali a následně nejen výtvarně zpracovávali. Nechyběl zdravý pohyb, nácvik nových básniček a písniček a v neposlední řadě radost z probouzející se zahrady naší mateřské školy i jejího okolí. Jako odměna nás navštívilo externí divadelní představení. Předškolní děti pak čekal screening školní zralosti, který vcelku pěkně a pro nás hrdě zvládly. 


TŘÍDA BROUČCI

Broučci si užívali pohybu, divadélka a rovněž maškarního rejdění v maskách. Masopustní veselici protáhli až k tématu o řemeslech. Děti poté čekalo další, troufneme si říct nejoblíbenější téma celého školního roku a to Pohádky a pohádkový svět. 


TŘÍDA KOŤATA

Koťata se tento měsíc věnovala přípravám dětí na opravdovou školu, hrám na ni, seznámení se s jejími pravidly a prací dospěláků . Dominantním tématem byl ovšem Masopust a období těšení se na počínající jaro a vše s ním spojené. Nevydržela a vyrobila si alespoň první sněženky z barevných papírů, střihu a obtisku své dlaně. Nezapomněla ani na pravidelné cvičení, tentokrát i s hudebními nástroji. Předškoláci si nadále užívají pravidelné atletické průpravy v ZŠ Cihelna. Celou školku rovněž navštívilo externí divadlo a proběhl screening školní zralosti pro předškolní děti.  Všichni si pak užili přípravy i samotný masopustní rej a také oslavu s vynikajícím dortem pro malého šikulu.


TŘÍDA MOTÝLCI

Motýlci prozkoumali roztocké Skalky i jiná krásná zákoutí. Navštívil je maskot z Gymnathlonu, který jej inspiroval k ještě větším sportovním výkonům. Děti si společně s paní učitelkami užili klíčení mungo semínek a svou imunitu a dobrou náladu posílili ještě vařením ( vyráběním) vlastního citronového čaje. Závěrem si užili hudebně - divadelní pásmo spolu s ostatními třídami. 


TŘÍDA ŠTĚŇATA

Štěňátka bodovala s tématem Moje tělo. S nadšením vyráběla rekvizity k masopustnímu veselí. K ranní rozcvičce jim skvěle posloužil padák.


TŘÍDA ŽABKY

Žabky tento měsíc vyzkoušeli téměř devatero řemesel. Navštívili společně poštu, vyprali prádlo na valše ( z vlastnoručně ustrouhaného mýdla), uvařili si dobroty ve třídě. Po zásluze popřáli dalšímu oslavenci. Téma končící zimy a zimních sportů pojali s humorem i umem a vznikly tak krásné pružné drátkované postavičky. I nadále si užívají komorní, avšak  ničím nešizenou atmosféru téměř "soukromé" školky. Leden - prý pocitově " nejdelším" měsícem v roce. Nám utekl jako voda a rozhodně jsme se v něm neměli možnost nudit. Posuďte sami...


TŘÍDA BROUČCI

Broučci vyráběli, společně jsme si užili divadélko, užívali poslední sníh a započali téma Masopustu s krásnými maskami. Ranní cvičení a hry jako pravidelná radost. Navlékání korálků a vyrábění krmítek jako řízená činnost.

TŘÍDA KOŤATA

U Koťátek se započalo vzpomínkou a vyráběním na téma Tři králové. Společně jsme za tímto účelem navštívili i komentovanou prohlídku Levého Hradce, stejně jako ostatní třídy. Oslavili jsme narozeniny, užívali posledního sněhu i četné výtvarné práce. Naše témata v tomto měsíci doslova sršela radostí - Zimní sporty, Zima je tady, Čas pohádek. Navštívilo nás divadélko a zimního náčiní jsme si užili jak venku ( boby), tak ve třídě ( speciální lyže, koulovaná). Pomalu se začínáme těšit na jaro:)

Pro krásný zážitek vkládáme obrázek veledíla našich paní kuchařek k dětské svačince. 

TŘÍDA MOTÝLCI

U Motýlků bylo živo, jako vždy. Děti shlédly dentální program a naučily se čistit si zoubky ještě efektivněji. Výtvarné řádění se jim jako vždy povedlo, avšak tomuto měsíci dominovalo jasně téma Řemesla. Nejprve zkusily manuální zatloukání hřebíčků s dohledem a dopomocí, které dopadlo fantasticky. Zednická příprava proběhla rovněž výborně. S druhou paní učitelkou pak upekly fantastické domácí rohlíky a to doslova od začátku do konce. Nadšené děti si pak mohly výsledek společného snažení odnést domů na ochutnání. Školkovou zahradu pak řadu dní zdobily nádherné ledové ozdoby právě z dílny Motýlků. 

TŘÍDA ŠTĚŇATA

Štěňata se rozhodla tento měsíc prezentovat jako sportovci a dodali mimojiné foto z atletické průpravy pro předškoláky. Toto velmi oblíbené cvičení vede ještě oblíbenější trenérka p. Vlaďka Hanousková. Dětský úsměv tato slova dokazuje:) Počátek měsíce patřil rovněž jako u ostatních tříd tématu Tří králů, konkrétně vyrábění jejich koruny. Štěňata se následně vrhla rovnýma nohama do další kreativní práce - výtvarné ztvárnění sjezdového lyžování a na obr. prezentovanou malbou křídou - Zvířata ve volné přírodě v zimě.

TŘÍDA ŽABKY

Žabky jako vždy přirozeně originální. Například téma Lidské tělo vyzkoušeli doslova na vlastní plíce:) . Názorně si poslechli srdíčka navzájem, vysvětlili princip zažívání a vůbec fungování lidského těla včetně smyslů. Vzhledem k tomu, že je to velmi ukázněná třída, navštívila je jako dárek opravdová sanitka. Děti si mohly prohlédnout její interiér i záchranáře. Na hlavní budovu si pak vyšli na divadélko. V mezičase řádí na své zahradě a pravidelně navštěvují atletickou průpravu pro předškoláky. Z výtvarné práce je nadchla plastelína a hmatově - zrakové hry. 


Prosinec - nejlepším je měsícem v roce, těšíme se na Vánoce. A nejen to:) Sami koukněte...


TŘÍDA BROUČCI

Děti z Broučků ukázaly, že jsou v nich čertiska i andílci. Uvařily si čertí guláš, poctivě se učily i zaslouženě trávily chvíle volnou hrou. Pečení cukrátek byla bezvadná zábava. Nakonec je navštívil i opravdový Mikuláš s Ježíškem. Čekání na něj si děti natěšeně krátily výtvarnou výchovou i radovánkami ve sněhu. Předvánoční čas následně korunovala vánoční třídní besídka. 


TŘÍDA KO´´ŤATA

Koťátka rovněž vyráběla ozdoby na městský vánoční stromek na náměstí. Společně se štěňaty trénovala na besídku tříd. Navštívil je Mikuláš. Ježíšek se letos přesně trefil do vkusu dětí a přinesl vysněnou kuličkovou dráhu, výukové předměty, mozaikové a magnetické stavebnice a " nesmrtelné" dřevěné hračky. Velmi dychtivě děti rozbalily a vyzkoušely set nových autíček i silnic. Prosinec byl zkrátka měsícem splněných přání:)  Besídka třída dojala nejen rodiče a dětem se moc povedla. Tento měsíc také patřil několika oslavencům a vycházce za vánočními kapry.


TŘÍDA MOTÝLCI

Motýlci poctivě zkoušeli na besídku, užívali sněhu, zabíhajícího akvárka. Čert je neodnesl, Ježíšek naježil a besídka se povedla na jedničku. Byli se podívat také na výlov kaprů a společně ochutnali vánoční cukroví.

TŘÍDA ŠTĚŇATA

Jak vypadal příchod Mikuláše do školky ? Vánoční atletika, třídní stromeček? U Štěňátek právě takhle... Na závěr třídní Tři králové.TŘÍDA ŽABKY

Žabky poctivě vyráběly ozdoby, zdobily stromeček, očekávaly příchod Ježíška ( dočkaly se) a secvičily mezitím nádhernou vánoční besídku. Třída, volná hra i  řízená činnost doslova dýchá pohodou a radostnou atmosférou této "rodinné" třídy. Navštívil je sám Mikuláš s nadílkou, vypustily lodičky a za odměnu si vyjely do Prahy na představení v Divadle S+H. 
Listopad, listopad, lísteček nám na zem spadl. Sbíráme nejen lístky, ale i vědomosti a začínáme trénovat na vánoční besídky... 


TŘÍDA BROUČCI

Broučci se seznámili se svátkem Dušiček. Téma využili i ke hrám. Svědomitě pracovali na pracovních listech, pocvičili mimo jiné i plíce. Závěrem měsíce si s gustem užili první sníh... 

 


TŘÍDA KO´ŤATA

Koťátka se rovněž ráda postrašila. Naučila se básničky, doslova se vyžívala ve výtvarné činnosti. Koncem měsíce se začala těšit na nadílku od Mikuláše a poctivě trénovat na vánoční besídku. První sníh byl nejlepším nečekaným dárkem. Obrázek jsme zařadili rovněž z atletiky a tématu Moje tělo.TŘÍDA MOTÝLCI

Motýlci jako ostatní třídy navštívili koncert ZUŠ. Vyráběli ozdoby na městský vánoční stromeček. Provedli si několik pokusů s vodou. Bádali, zařídili broučkům hmyzí hotel a zkoumali např. kapky vody pod třídním mikroskopem.


TŘÍDA ŠTĚŇATA

I u Štěňat se hojně cvičilo - v rámci ranního cvičení oprášili padák, trénovali na vánoční besídku, vyráběli sobíky na roztocký stromeček. Oslavili narozeniny několika dětí. Venku pouštěli draka,  zkoumali okolí a zažili spoustu legrace.


TŘÍDA ŽABKY

Žabky "doskákali" nejen na koncert žáků ZUŠ. Díky jejich poloze mimo hlavní budovu jsou často na vycházkách městem. Krom vymýšlení a realizace ozdob na roztocký stromeček stihli mimo jiné i vyrábět zvířátkům příbytky na zimu. Listopad měli doslova plný oslav narozenin  dětí. Přesto zvládli i zkoumat podzimní přírodu, pracovat ve třídě a pilovat na vánoční besídku. První sníh ocenily děti úsměvem od ucha  uchu.Září jsme užívali v podobě seznamování, krásného počasí, akcí a společným výšlapem s rodiči. Viz fotogalerie jednotlivých tříd.


TŘÍDA BROUČCI

U Broučků jsme se seznámili pohybovými hrami, krásným počasím, prací s modelínou, interaktivní tabulí a také kvalitním odpočinkem:)


TŘÍDA KOŤATA

Koťata se po prázdninách sešla hned u několika oslav dětí. Společně jsme si zahráli seznamovací hry, spolu se všemi dalšími třídami se účastnili tradičního výšlapu. Milujeme opičí dráhy v rámci ranního cvičení, užíváme teplíčka. Přivítali jsme taky pana bubeníka, který nás učil.


TŘÍDA MOTÝLCI

Motýlci se po prázdninách sešli také radostně. Společně nastartovali akci "akvárko". Narodil se jim dokonce vodní šnek a tak se děti nechaly inspirovat a vytvořily šnečí farmu. Ze stromku v šatně vytvořily jablůňku, spoustu staveb ve třídě a dokonce "pavučinu přátelství". 


TŘÍDA ŠTĚŇATA

Štěňátka se také sešla s radostí. Děti mezi sebe uvítaly další členy, oslavily společně narozeniny Kubíka a Julinky, započaly "atletit". Společně podnikají výlety do okolí a rovněž se účastnily tradičního výšlapu i s rodiči.


TŘÍDA ŽABKY

Naše odloučené Žabky se také sešli radostně a v jejich stylu i početně. Uvítali nové děti, užívali krásného počasí. Udělali si výšlap na hlavní budovu a učili se bubnovat. Rovněž se účastnili již tradičního Výšlapu s rodiči, z předškoláků se stali malí atleti a oslavili společně narozeniny ve třídě.

SPOLEČNÁ DRAKIÁDA Říjen - další příjemný, teplý měsíc. Děti i paní učitelky se po prázdninách pěkně rozkoukaly, naladily, seznámily a opět začaly podnikat každodenní dobrodružné výpravy za vzděláváním. Každá třída měla své " osobní" projekty a radosti, společně jsme si pak užili fotografování, moštování a Světýlka. 


TŘÍDA BROUČCI

Broučci v rámci výtvarné výchovy mj. tiskali brambory a vázali je do pytle. Trénovali ranní rozcvičky, tance, dramatizovali pohádku O řepě a pilovali časovou posloupnost děje. Společně jsme si pak užili divadélko a Světýlka.


TŘÍDA KOŤATA

Koťátka oslavila narozeniny, vyráběla např. lucerničky, rovněž je navštívil pan fotoraf a vymyslela spoustu staveb ve třídě i venku. Velmi je bavilo učení s přírodninami - listy, kaštany, žaludy, včetně jejich sbírání. Děti poctivě pracovaly při ukázce moštování. Baví je externí atletika a poznávání okolí školky.TŘÍDA MOTÝLCI

Motýlci sklidili poslední jahodu ze svého záhonku a společně ochutnali. Dlabaly dýně, tvořily výtvarně stromky ( za doprovodu písně Pod naším okýnkem), stavěli jako o závod ( věžě vítězí) a vyráběli duchy jako výzdobu na zahraud MŠ. Překvapení, jak se daří jejich akváriu přineseme zase třeba příště:)


TŘÍDA ŠTĚŇATA

St졡nata tvořila, sbírala přírodniny, začala pracovat na předškolní přípravě nejstarších dětí a také se účastnila všech osatních školkových akcí. Výtvarně zavařovala ovoce, začala pozvolna trénovat na vánoční besídku. 


TŘÍDA ŽABKY

Žabky mimo jiné vyráběli vlastní vitamínovou bombu, propadli listohrabání, skládání přírodních obrázků právě z listů. Díky tomu, že jsou naše odloučené pracoviště, tak mají bohaté zkušenosti s vycházkami. Dokonce i na moštování k nám, na hlavní budovu to měli s naučnou procházkou. Třída využívá své komornosti a děti jsou tu nadmíru spokojené ( na foto např. pokusy s vodou).